Japanese Enter!English Enter! Japanese Enter!English Enter!
JPN: プラチネット基本形? Enter絵。
ENG: Platinet basic form art!
JPN: ハロウィン兼クリスマス? Enter絵。
ENG: Halloween and Christmas art!
Click here. you enter in!
JPN: ダークピター Enter絵。
ENG: DarkPiter fome art!
JPN: ツタージャ&デブピカ Enter絵。
ENG: Tsutaja and Debupika fome art!